התפלגות השקעות

 גמל מחר מסלול לבני 50 ומטה:

הרכב תיק  אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 22.75%
מניות וני"ע סחירים אחרים 34.98%
פקדונות והלוואות 0.13%
אג"ח קונצרניות סחירות 33.68%
מזומנים ושווי מזומנים 6.33%
השקעות אחרות 2.13%
סה"כ נכסים 100.00%
1,553,370 אלפי ש"ח

גמל מחר מסלול לבני 50 עד 60:

הרכב תיק  אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 24.79%
מניות וני"ע סחירים אחרים 30.24%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 33.18%
מזומנים ושווי מזומנים 11.74%
השקעות אחרות 0.04%
סה"כ נכסים 100.00%
12,357 אלפי ש"ח

גמל מחר מסלול לבני 60 ומעלה:

הרכב תיק אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 39.03%
מניות וני"ע סחירים אחרים 20.00%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 35.00%
מזומנים ושווי מזומנים 6.04%
השקעות אחרות 0.07%-
סה"כ נכסים 100%
28,686 אלפי ש"ח

גמל מחר מסלול אג"ח ממשלת ישראל:

הרכב תיק אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 78.93%
מניות וני"ע סחירים אחרים 0.00%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 18.77%
מזומנים ושווי מזומנים 2.33%
השקעות אחרות 0.02%-
סה"כ נכסים 100%
16,721 אלפי ש"ח

גמל מחר מסלול מניות:

הרכב תיק אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 0.00%
מניות וני"ע סחירים אחרים 90.61%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 0.00%
מזומנים ושווי מזומנים 7.96%
השקעות אחרות 1.43%
סה"כ נכסים 100%
7,255 אלפי ש"ח